La nivel mondial
Aveți nevoie de ajutor? Mail Icon

GARANŢIA PLUS A PRODUSELOR DELO PENTRU EUROPA

Semi on highway
ULEIURI DE MOTOR DIESEL DE UZ INTENSIV

Garanţia include toate motoarele diesel de autovehicule rutiere on-road sau off-road (produse în Europa şi în afara Europei) care recomandă clasificarea ACEA sau specificaţiile producătorului de echipament original şi gradul de vâscozitate SAE, recomandări pe care Produsul le respectă. În plus, această garanţie rămâne în vigoare pentru uleiurile de motor Delo de uzintensiv folosite în programe de mentenanţă cu intervale prelungite de schimb de ulei, programe avizate de producătorii de motoare. Trebuie să faceţi analize regulate ale uleiului pentru a recomanda intervalele optime de schimb şi să monitorizaţi funcţionarea echipamentelor.

Produsele incluse: Delo 400 MGX, Delo 400 RDE, Delo 400 RDS, Delo 400 SP, Delo 400 XLE HD, Delo 400 XLE, Delo 400 XSP, Delo Gold Ultra E, Delo Gold Ultra S și Delo Gold Ultra T.

ULEIURI DE ANGRENAJE, ULEIURI PENTRU AXE ŞI ULEIURI PENTRU TRANSMISIE

Garanţia include toate transmisiile manuale produse în Europa şi în afara Europei, axele şi butuci de roţi instalate pe camioane de uz intensiv (3.5t şi peste) sau alte vehicule din aceeaşi clasă, acolo unde Produsele sunt utilizate conform documentelor de specificaţie de produs Chevron relevante pentru astfel de echipamente. În plus, această garanţie rămâne în vigoare în programe de mentenanţă cu intervale prelungite de schimb de ulei, programe avizate de producătorii de motoare. Trebuie să faceţi analize regulate ale uleiului pentru a recomanda intervalele optime de schimb şi să monitorizaţi funcţionarea echipamentelor.

Produsele incluse: Delo Syn-AMT XV, Delo Syn-MTF XZ, Delo Syn-AMT XDT, Delo Gear TDL, Delo Syn-TDL și Delo TorqForce.

Large Dump Truck
RULMENŢI LUBRIFIAŢI ŞI ŞEI DE CUPLARE

Garanţia include toate componentele auto de uz intensiv, fabricate în Europa şi în afara Europei, lubrifiate şi protejate prin ungerea cu unsori conform indicaţiilor producătorului.

Produsele incluse: Delo Starplex EP 2, Delo Grease MM EP 2, Texaco Hytex EP 2 LF și Texaco Molytex EP 2.

SISTEME DE RĂCIRE / ANTIGEL

Garanţia include toate sistemele auto de răcire fabricate în Europa şi în afara Europei, îngrijite şi utilizate conform recomandărilor producatorului de echipament original.

Produsele incluse: Delo XLC Antifreeze/Coolant și Delo XLC PG Antifreeze/Coolant.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Chevron poate opta să înlocuiască fără cost suplimentar sau să returneze suma plătită pentru orice produse Delo sau Texaco care nu sunt conforme cu această garanţie.

În plus, Chevron va plăti pentru reparaţiile echipamentelor (numai piese de schimb şi manoperă) cauzate direct de performanţa necorespunzătoare a Produselor Delo sau Texaco, numai atunci când echipamentul este folosit în condiţii normale de lucru şi întreţinut conform recomandărilor producătorului (inclusiv în ceea ce priveşte alegerea lubrifianţilor). Garanţia nu acoperă componentele care nu sunt incluse în enumeraţiile de mai sus. Garanţia nu include nici echipamentele deteriorate din alte cauze fără legatură cu Produsul sau deteriorate ca rezultat al uzurii normale şi previzibile sau atunci când utilizarea altor produse ar fi putut afecta performanţa Produsului (incluzînd tratamentele cu aditivi after-market).

Pentru a face o cerere în baza acestei garanţii, vă rugăm să prezentaţi dovada că echipamentul a fost subiectul reviziilor tehnice la intervalele recomandate de producător. Veţi fi rugat să oferiţi o mostră de lubrifiant sau lichid de răcire din echipamentul defect şi să permiteţi reprezentantului Chevron să inspecteze documentele de operare ale echipamentului şi să testeze echipamentul şi părţile defecte.

În acest certificat de garanţie, termenul “Chevron” reprezintă “Chevron Belgium N.V.”. Aşa cum se menţionează, acest certificat acoperă numai defecţiunile de echipamente (numai piese de schimb şi manoperă). Cu excepţia celor exprimate în acest certificat de garanţie Delo Plus, Chevron nu oferă nicio garanţie în mod explicit sau implicit, de fapt sau de drept, în ceea ce priveşte descrierea Produselor, calitatea lor, vandabilitatea sau conformitatea pentru orice scop sau pentru orice altă situaţie. Chevron nu va fi responsabil sau răspunzător faţă de dumneavoastră sau faţă de oricine altcineva pentru orice pierderi sau daune consecutive, incidentale sau indirecte rezultând din folosirea Produselor. Acest certificat de garanţie corespunde prevederilor legale din Belgia şi este datat cu 01/02/18.

În cazul în care aveţi defecţiuni la echipamente, echipa tehnică Chevron va lucra cu dumneavoastră pentru a afla cauza problemei. Dacă defecţiunea nu este cauzată de un produs Chevron, vă oferim rezultatele analizei pentru a vă ajuta în aflarea cauzei.